Kolhoosielektrijaamad

Revision as of 15:30, 17 November 2021 by Riho (talk | contribs) (Created page with "Ümbruskonna kolhoosidele, sovhoosidele, masina-traktorijaamadele ja töölisasulatele annavad elektrienergiat sellised uued hüdroelektrijaamad, nagu seda on Leevaku hüdroel...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Ümbruskonna kolhoosidele, sovhoosidele, masina-traktorijaamadele ja töölisasulatele annavad elektrienergiat sellised uued hüdroelektrijaamad, nagu seda on Leevaku hüdroelektrijaam Räpina rajoonis, Tõrve ja Kamari hüdroelektrijaam Põltsamaa rajoonis, Vaimastvere ja Painküla hüdroelektrijaam Jõgeva rajoonis, Vastse-Nursi hüdroelektrijaam Võru rajoonis ja mitmed teised. Nõukogude Eestis on juba rohkem kui 350 kolhoosi elektrifitseeritud.

Kodumaale Tagasipöördumise Eest, 4 märts 1956