Actions

MTÜ Eesti Veskivaramu


VV200Pix.jpg
  Kohtuveskid jahvatavad aeglaselt 
  • VESKIVARAMU
  • VESKIWIKI
  • VESKIMUUSEUM
  • VESKITEED


Eesmärgid

Põhikirjaliselt on MTÜ Eesti Veskivaramu Eesti ajalooliste veskitega seotud pärandit tähtsaks pidavate, veskite ja veskikohtade säilitamisest ja taaskasutuselevõtust huvitatud isikute vabatahtlik ühendus, mis tegutseb liikmete vabatahtlikul kodanikualgatuslikul omavalitsuslikul alusel. Ühingu eesmärk on aidata kaasa Eesti ajalooliste veskite ja veskikohtadega seonduva kultuuri-, arhitektuuri- ja tehnikapärandi teadvustamisele ja säilitamisele ning taaskasutuselevõtule ka alternatiivsetel viisidel. MTÜ Eesti Veskivaramu edendab ja vahendab molinoloogia- ja taastuvenergiaalast teadus- ja arendusinfot; kogub, kirjastab ja levitab sellealast teavet ja teadmisi, korraldab erialaseid teabeüritusi ja nõuandlust. Meie üldisem eesmärk on kaasata võimalikult laia vee- ja tuuleenergia kasutajate ringi ning eesti tehnika-pärandkultuuri säilitamisest hoolivate inimeste hulka avaldamaks mõju sellealase seadusandluse kujundamisele ning aidata kaasa arvamus-taskaalu leidmisele loodusressurside kasutamise ja loodushoiu vahel meie ühiskonnas.

Põhikiri

MTÜ Eesti Veskivaramu põhikiri

Ajalugu

1936. aastal 28. novembril asutati (s.t registreeriti põhikiri) Eesti Üleriiklik Veskipidajate ja Möldrite Ühing. Hiljem nimi mugandus ja kasutati mitteametlikus tekstis nimekuju Veskipidajate Ühing. 1937. a 24. jaanuaril toimus Tartus ühingu peakoosolek.

1937. a 31. juulil ja 1.augustil toimus Tartus I Üleriiklik Veskipidajate Ja Möldrite Päev, millest võttis osa 101 veskipidajat. 1938. a 30. ja 31. juulil toimus Viljandis II Üleriiklik Veskipidajate päev, millest võttis osa 104 veskipidajat. 1939. a 5. ja 6. augustil toimus Rakveres ja Kundas III Üleriiklik Veskipidajate päev. 1940. a 3. märtsil peeti Tartus veel ühingu peakoosolekut, kuid peatselt seoses alanud okupatsiooniga ühingu tegevus katkes.

1938 - 1940 ilmus Üleriikliku Veskipidajate Ühingu ajakiri "Eesti Veski". 1938. a 4 numbrit, 1939. a 4 numbrit, 1940. a 1 number. Tellimishind oli 2 krooni aastas, üksiknumber maksis 60 senti.

1994. a 23. septembril organiseerisid Anto Juske ja Ain Erik Põlva maakonnas Kiidjärve vesiveski 80. aastapäeva tähistamiseks IV Eesti veskipäeva. Kohal oli vähemalt 70 inimest. Kavandatud oli ka Eesti Veskiühingu asutamine, kuid tookord see ei sündinud.

2003. a 20. septembril toimus Hellenurme vesiveskis MTÜ Eesti Veskivaramu asutamiskoosolek.

Asutajad.jpg

Kohale saabus üle 50 huvilise, neist vastloodud ühinguga liitus 30 veskihuvilist, sealhulgas veskite ja hüdrojaamade omanikud. Edaspidi hakkasid veskipäevad taas toimuma regulaarselt: 2004 - V Kunda; 2005 - VI Rõika; 2006 - VII Põlma; 2007 - VIII Taagepera; 2008 - IX Piusa; 2009 - X Angla; 2010 - XI Lahmuse; 2011 - XII Seidla; 2012 - XIII Lauküla; 2013 - XIV Muike; 2014 - XV Kiduspe; 2015 - XVI Saaarjärve; 2016 - XVII ... : 2017 - XVIII ....

2004 aasta algul käivitus Veskivaramu esimene veebileht, mis on mõnda aega nähatav veel siitUudised ja sündmused

Veskivaramu XVII sünnipäev, sügisseminar 2020


Suveseminar 2020 ; Pildid.

Kontakt

MTÜ EESTI VESKIVARAMU

MTÜ Eesti Veskivaramu