Actions

WeskiWiki

About

WeskiWiki on vabatahtlike ja MTÜ Eesti Veskivaramu poolt loodav Eesti veskeid ja veskikohti tutvustav andmekogu.

Kõik materjalid on avaldatud litsentsi Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike licence alusel, v.a kui on märgitud teisiti.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.et