Õru veski

Ka Õruste veski

Valgamaal, Õruste ojal paiknenud veski.