Aarna veski

Nimi/Nimed

Veski tänapäevane asulajärgne nimekuju on Aarna veski. Veski paralleelnimed on Aarna vesiveski, Taube veski, Tuvi kivi, Jacob Ahrna veski@, Lehmus J veski @. On tõenäoline, et asula sai nime veskilt.

Asula vanemad nimekujud on Ahrna, Orna (veski), Arna (veski), Kiuma-Aarna

Saksa keeles Arna Mühle

Veski oli jõuallika tüübilt vesiveski ja toodangu tüübilt jahuveski.

Asukoht/Paiknemine

Veski asukoht, aadress: Põlva maakond, Põlva vald, Aarna küla, Vesiveski kinnistu.

Veski paikneb Ahja jõel, umbes selle ülemjooksul.

Seisund ja muu teave

Veskihoone hävinud, vundament. Pais säilinud. Paisjärv säilinud. Kalapääs olemas.

RMK pärandkultuuriobjektid