Alvre veski

Oletatav/arvatav veskikoht Vooru ojal (Viljandimaa, Voore) Mellini kaardi alusel.