ELEKTRIJAAMAD

(Hüdro)elektrijaamade loend

A

H

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Õ

Ö
Hüdrojaamade loend

Hüdroenergia tootjate loend

Hüdroenergia tootjate loend


Hüdroelektrijaamad

Veejõujaamad

Töötavad ja kavandatavad hüdrojaamad Eestis

Eesti hüdrojaamade kaartKirjandust

Välja on antud järgmised erialased raamatud:

„Hüdroelektrijaama rajaja käsiraamat”. Väljaandja Rõuge Vallavalitsus, 2004 a. Koostaja Tanel Lukason. Nimetatud raamat on kättesaadav koostaja käest, kontaktandmed – telefon 7407892, e-mail: tanlux@yahoo.com Raamat on tasuta saadaval! Samuti on vastavat raamatut võimalik saada digitaalsel kujul ja alla laadida aadressilt: http://raud.ut.ee/~antti/hydro/Hydroelektrijaama%20rajaja_2004.pdf

„Kalapääsud” [õpik]. Väljaandja Halo Kirjastus, 2006 a. Koostaja Peeter Napp. Käesolev raamat maksab 3,2 eurot ja on kättesaadav Tartust Eesti Maaülikooli Veemajanduse osakonnast aadressil: Kreutzwaldi 5, Tartu. Telefon: 7313127, e-mail: vesi@emu.ee

„Kalapääsud vooluvete komplekssel käsitlemisel”. Väljaandja Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2009 a. Koostajad Mare Pärnapuu ja Hille Hanni. Kolm eksemplari nimetatud raamatust on tasuta saadaval Tanel Lukasoni käest. Muidu on võimalik käesoleva raamatuga tutvuda järgmistel aadressidel: Tartu Ülikooli Raamatukogu (W. Struve 1, Tartu linn), Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu (Rävala puiestee 10, Tallinn), Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu (Akadeemia tee 1, Tallinn), Eesti Rahvusraamatukogu (Tõnismägi 2, Tallinn).

„Vesiveskid – kultuuri- ja tehnikapärand Eestis”. Väljaandja Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2007 a. Koostajad H. Hanni, M. Pärnapuu ja H.-A. Velner. Käesoleva raamatuga on võimalik tutvuda Tartu Ülikooli Raamatukogus (W. Struve 1, Tartu linn), Eesti Rahvusraamatukogus (Tõnismägi 2, Tallinn), Tallinna Keskraamatukogus (Estonia pst 8, Tallinn), Tallinna Tehnika-ülikooli Raamatukogus (Akadeemia tee 1, Tallinn).

Valgehobusemäe koosolek

pildi allkiri: sõnavõtt+aruanne