Eomoisi veski

Eomoisi veski, paralleelnimed ka Kaugu veski või Ala-Raudsepa veski

Võrumaal, Sännas asuv veski.