Fotografeerimine

Veskitest fotode tegemisel Weskiwiki jaoks võiks võimalusel jälgida järgmist:

  • fotod võiks teha valdavalt horisontaalsed, "landscape" formaadis.
  • veskist võiks olla vähemalt üks foto üld/kaugvaates
  • lisada foto veski fassaadist
  • lisada foto veski tagaküljest

Mida veel võiks jäädvustada: veskihoone otsavaated, turbiini sisse- ja väljavoolukanalid, paisjärv, paisu ja varjade konstruktioon, alavesi, pais alavee poolt, veskitee, veski sisustus/sisseseade.