Härjanurme veski

Härjanurme veski pais

Nimi/Nimed

Veski tänapäevane nimi: Härjanurme veski

Asukoht

Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõune küla. Pedja jõgi, keskjooksul.

Asukoht Maaameti kaardil

Fotod