Harjasaugu elektrijaam

Nimi/Nimed

Harjasaugu elektrijaam. Paralleelnimed Harjasaugu hej, Harjasaugu hüdroelektrijaam

Asukoht/Paiknemine

Jaama asukoht, aadress: Võru maakond, Setomaa vald, ...

Jaam oleks paiknenud Piusa jõel, umbes selle alamjooksul.

Seisund ja muu teave

Planeeriti rajada 50 kW elektijaam Piusa alamjooksule