Holdre Vahtseveski

Holdre Vahtseveski ehk ka Holdre vastseveski või Vahtseveski (Holdre)

Pooleli jäänud veskiehitus. Vesiveskile tunnuslikud rajatised osaliselt säilinud, kuid võimalik, et veskit pole sinna siiski ehitatud. Hiljem töötas samas vahetus läheduses saeveski mootorveskina.

Fotod RMK pärandkultuuri andmebaasis