Holdre veski

Holdre veski või Holdre Vanaveski ehk Holdre mõisa veski. Saksa keeles Hollershof Mühle. Veski oli jõuallika tüübilt vesiveski ja toodangu tüübilt jahuveski + saeveski ning pärandi tüübilt mõisaveski.

Asukoht, aadress: Valga maakond, Helme vald, Holdre küla, asumi kood 1883.

Paiknemine, veekogu: Õhne jõgi, kood: vee1013700; selle ülemjooksul. L-EST koordinaadid X: 6422714 Y: 604372

Veskihoone tänapäevane seisukodr: varemed Paisu seisund: hea, paisjärv säilinud, paisjärve kood: vee2020320

Pärimus: Holdres töötas vesiveski. Peale jahvatustöö saeti seal ka palke. Pärast sõda oli Holdre veski Tõrva Teeninduskombinaadi majandada, hiljem paiknes hoones Holdre metskond.

Fotod RMK pärandkultuuri andmebaasis