Joa Vanaveski

Kuni 18. sajandini vahetult Jägala joa nõlval asunud veski.