Juske, Anto

16. mai 1929 – 9. jaanuar 2013

Veskiuurija, harrastus-molinoloog, Veskivaramu asutajaliige.

Tööelu

Juske, Anto (ka Ando) Herberti poeg sündis 16. mail 1929. a. Rakveres raudteemeistri perekonnas.

 • Alghariduse sai Anto Rakveres ja Tallinnas, ehitustehniku diplomi Tallinnas 1948. a.
 • Aastatel 1948-1949 õppis Tallinna Polütehnilises Instituudis.
 • 1949. a. asus A. J. õppima Tartu Riiklikku Ülikooli.
 • Peale Eesti Põllumajanduse Akadeemia (EPA) moodustamist viidi Anto Juske üle uude kõrgkooli, kus ta 1954. a. lõpetas metsamelioratsiooni-inseneri kutsega.
 • Peale kõrgkooli lõpetamist töötas ta Eesti Põllumajanduse Akadeemia hüdromelioratsiooni kateedris assistendina ja vanemõpetajana.
 • Alates 1959. a. teenis A. Juske insenerina Põllumajanduse Ministeeriumis ja Koondise „Eesti Põllumajandustehnika" (EPT) keskaparaadis.
 • Aastatel 1964-1974 töötas Anto Juske EPT Keila osakonnas peainsenerina ja juhatajana ning 1975-1989 „Eesti Maaparandusprojektis" peamelioraatorina ja insenerina.
 • Nimetatud asutusest läks ta ka 1989. a. erru.

Ühiskondlik tegevus

Anto Juske on toimetanud eriala-ajakirju ning oli paljude ühingute ja seltside liige:

 • EMS auliige
 • Eesti Maaparanduse Seltsi (1995) ja Eesti Inseneride Liidu (1988) asutajaliige
 • Eesti Geodeetide Ühingu korraldaja-esimees (1990-1992)
 • Krahv Fr. Bergi Fondi Hoolekogu sekretär (1991-1993)
 • Eesti Turbaliidu sekretär (1992-1994)
 • MTÜ Turbaliidu auliige (2007) ja kullast teenetemärgi omanik (2007)
 • MTÜ Eesti Veskivaramu (1994) asutajaliige ja auliige (2008)
 • Eesti Geograafia Seltsi liige
 • AS Mikskaare konsultant
 • Anto Juske oli alates 1967. aastast ENSV teeneline insener
 • Aastatel 1967-1973 Harju rajooni rahvasaadik.

Publikatsioonid

Antol on uurimistöid drenaaži, klaasplastkonstruktsioonide ja distants-sondeerimise (Remote Sensing) alal. Ta on paljude ratsionaliseerimisettepanekute autor ja kolme leiutise kaasautor. Anto Juske on kirjutanud 31 populaarteaduslikku- ja eriala-raamatut ning üle 400 artikli. Uurinud tehnika- ja sõjaajalugu.

Anto Juske on tegutsenud viljaka veski-uurijana ja andnud välja molinoloogia-alaseid trükiseid:

 • Vesiveskid. Tallinn, 1993
 • Vee-energia keskkonnasõbralik tootmine ja kasutamine. Tallinn 2002; kaasautor Evald Ratassepp
 • Linnamäe hüdroelektrijaam Jägala jõel. Tallinn, 2002
 • Archimedese kruvi. Käsmu, Tallinn, 2005
 • Jõed ja kanalid : artiklite kogumik. Tallinn, 2005
 • Eesti vesiveskid. Tallinn, 2006
 • faksiimile väljaanne: Tuuleturbiinid, tuulerootorid (1936). Tallinn, 2007
 • Tuulikud läbi aegade. Tallinn, 2008. Kaasautor Peeter Raesaar
 • Paisud. Tallinn, 2010; kaasautor Ruttar Roo

A. Juske trükised ajalises kronoloogias:

 • Drenaažitööde juhendid. Tallinn, 1960
 • Drenaažitööde juhend. Tartu, 1962
 • Drenaažitööd. Tallinn, 1964. Kaasautor K. Alekand
 • Maaparandus. Drenaaž. Informatsioonimaterjalide kogumik. Tallinn, 1968
 • Kuivendussüsteemide korrashoid ja remont. Tallinn, 1968. Kaasautorid K. Alekand ja M. Sepp
 • Drenaaž. Tallinn, 1980. Kaasautor K. Alekand.
 • Sügavkobestamine on tõhus võte saakide suurendamiseks. Tallinn, 1981. Kaasautor H. Tomson
 • Maa januneb. Tallinn, 1985
 • Plasttorudrenaaži ABC. Tallinn, 1988
 • Laatre sovhoosi Korva luht. Tallinn, 1988
 • Jutustus rattast. Tallinn, 1989
 • Maaparandus. Tallinn, 1991
 • Insener August Velner. Tallinn, 1991
 • Kogumik.Põllumajandus. Krahv Berg. Jäneda, 1993
 • Turbakalender 1993. Tallinn 1993, kaasautor T. Saarmets
 • Vesiveskid. Tallinn, 1993
 • Kunda Tsemenditehas 125. Kunda 1995
 • Eesti Maaparanduse kroonika. Tallinn, 1996
 • Maaparandus ja ühistegevus Eestis. Tallinn, 1996; kaasautor Evald Ratassepp
 • Lääne-Eesti saarestik 20. sajandi alguse sõjateatris. Tallinn 1997
 • Ühest Eesti Vabadussõja pöördelahingust 1919. a. Tallinn 1998
 • Naised Eesti Vabadussõjas aastail 1918-1920. Tallinn 1998
 • Eesti esimene ümbermaailmapurjetaja Ahto Valter. Tallinn, Käsmu, 2000
 • Eesti ookeanibeebid. Tallinn, Käsmu, 2000
 • Vaalad Eesti rannikumeres. Tallinn, Käsmu, 2001
 • Vee-energia keskkonnasõbralik tootmine ja kasutamine. Tallinn 2002; kaasautor Evald Ratassepp
 • Linnamäe hüdroelektrijaam Jägala jõel. Tallinn, 2002
 • Eestist Antarktika avastaja F.v. Bellingshausen. Tallinn, Käsmu, 2003
 • Estonian-born admiral Fv. Bellingshausen, the discoverer of Antardica. Tallinn, Käsmu 2003
 • Ajalooradadel Eesti maaparanduse jälgi otsimas. Tallinn 2003
 • 150 aastat torudrenaaži. Tallinn, 2003
 • Käsmu 550. Tallinn, Käsmu, 2003
 • Kodukandilood Viinistult, Mohnist ja kaugemalt. Viinistu, 2004
 • Paadipõgenikud. Tallinn, 2004. Loreida Manitski
 • Saarde vald maaparandajate pilgu all. Artiklite kogumik. Tallinn, 2004
 • Archimedese kruvi. Käsmu, Tallinn, 2005
 • Jõed ja kanalid : artiklite kogumik. Tallinn, 2005
 • Virolaisten ja suomalaisten maaparannusasiantuntijoiden yhteyksistä, 2005
 • Sailing and the island of Saaremaa, Tallinn, 2006
 • Meresõit, Saaremaa ja mereväeparaadid. Tallinn, 2006
 • Eesti vesiveskid. Tallinn, 2006
 • Ajalooradadel melioratsiooni jälgi otsimas. Tallinn, 2007
 • faksiimile väljaanne: Tuuleturbiinid, tuulerootorid (1936). Tallinn, 2007
 • Tuulikud läbi aegade. Tallinn, 2008. Kaasautor Peeter Raesaar
 • Insener Anto Juske väike juubeliraamat. Tallinn, Käsmu 2009
 • Jahtidega ajaloo faarvaatril (Käsmu-Tallinn, 2009)
 • Paisud. Tallinn, 2010; kaasautor Ruttar Roo
 • Ahto Valter 100. Tallinn*Käsmu, 2012

Koostatud kogumikud ja seeria-väljaanded

 • Maaparandaja (1958)
 • Maaparandus (1961-1968)
 • Käsmu Meremuuseumi Toimetised (1996-2001)
 • Eesti Maaparandajate Seltsi Toimetised (1997-2005)
 • Eesti Maaparandus* ja Veeühistute Keskliidu Toimetised (2002)
 • Geodeet (1991-1992)

Isiklik/Perekondlik

Juske, Anto (ka Ando) Herberti poeg sündis 16. mail 1929. a. Rakveres raudteemeistri perekonnas.

 • Anto Juskel olid õed Laimi (1923-1925) ja Aivi (1926-2004).
 • Anto abiellus 1954. aastal Milvi Krüppelmanniga (1930-2001).
 • Abielust sündis poeg Ants (s. 1956), kellel on kolm last: Jaak (s. 1976), Maarja (s. 1982) ja Ulla (s. 1986); nendel omakord kokku viis last (2008 a.): Josef, Brita, Emma, Karl-Hans ja Lisanna-Michell.
 • Pärast lahutust abiellus Anto Juske 1980. a Liis Sooalustega (s. 1937)

Anto Juske