Actions

Karepa veski

Karepa vesiveski asukoht, lõige Maaameti veebikaardilt

Nimed

Vaata täpsustavat põhiartiklit: Karepa Oruveski


Karepa veski ja asula lähimas ümbruskonnas kasutatakse pigem nime Oruveski. Eristamaks teistest Oruveskitest võiks kasutada nime Karepa Oruveski või Oruveski (Karepa). XIX sajandi lõpus ja XX sajandi algul levinud kombe järgi on veskit nimetatud ka omaniku perekonnanime järgi Sipria veski. Harva kasutatakse selle veski kohta ka pisut eksitavat Rutja veski nime.

saksa k. Orroweski Mühle oder Sipria Mühle

Vaata täpsustavat põhiartiklit: Karepa Oruveski