Kasaritsa veski

Kasaritsa veski on Kirepi veski varasem paralleelnimi.

Kasaritsa veski-kõrts Kirepi ojal.

Võrumaa, Võru vakd, Kose alevik, Kirepi

Veski on ehitatud Vastse-Kasaritsa riigimõisa poolt arvatavasti 19. sajandil.

Praegusest maanteest, umbes 150 meetrit põhja poole asus rahva juttude järgi Kirepi Alaveski, mis on märgitud Mellini atlasele.

Vana veskihoone põles 1921. a maha.

Kõrvalharuks oli laastulöömine. 1938. a pandi tööle auto dünamo, millega anti voolu nii kõrtsile, kui ka kõrval asuvale seltsimajale.

Veskihoones tegutses kõrts.

Varasemad kirjeldused Haidak, F. Haanjamaa, Kasaritsa ja Võru... Võrumaa muuseum, VK 1055:5; EAA.3724.5.2871; Fotod: VK 1055:5, A. V. Mikkelsaar ja T. Moks erakogudest.