Keiri veski

Laanemetsa veski asukoht Maaameti kaardil
Laanemetsa veski Mellini kaardil, u 1797. a.

Nimi/Nimed

Veski tänapäevane nimi on Keiri veski, aga laialdaselt kasutatav on ka paralleelnimi Laanemetsa veski.
Laanemetsa mõisa maadel on olnud kaks veskit, nende eristamiseks on kasutatud nimesid Laanemetsa Mäeveski ja Laanemetsa Alaveski.
Laanemetsa Mäeveski pisut levinum nimi on Räime veski või ka Mäe-Räime veski.
Laanemetsa Alaveski levinum ja tänapäeval kasutatav nimi on Keiri veski või harvem ka Keiriküla veski.

Asukoht/Paiknemine

  • Aadress: Valga maakond, Valga vald, kuni 2017 - Taheva vald, Laanemetsa küla, asumi kood 4024.
  • Koordinaadid:
    • XY: 6392100.7, 636657.2
    • BL: 57.650149, 26.288981
    • BL: 57°39′0.538″, 26°17′20.332″

Seisukord ja muu teave

Tänapäevane seisud: veskihoone - varemed, pais ja paisjärv säilinud.