Kelba veski

Kelba veski, vesiveski.

Asub Võrumaal, Vastseliinas

... veski juurde viib sama hobusetee. Vanadel aegadel lõigati ja hööveldati siin laudu ning löödi laastu. 1933 Riiast toodud turbiini abil hakati tegema lihtjahu, tangu ja kruupe.

KELBA ORGU saab üle vana veskisilla jõe paremale kaldale minnes. Siit saab minna küll piki Piusa jõge suurele matkarajale, kuid meie väike matkaring suundub sügavasse järsakuliste nõlvadega uhtorgu, mille põhjas vuliseb märgadel aegadel ojake. Siinne laialeheline mets koos surnud lamapuidu ja mitmekesise alustaimestikuga on potentsiaalse vääriselupaiga puhvertsoon. Matk lõpeb kas ringiga ümber linnusevaremete või ilma selleta Piiri kõrtsi juures.