Keldri veski

Võrumaal, Piusa jõel, Keldri müüri lähistel.