Kohatu veski

Kohatu vesiveski juurde 1637. a. rajatud Kirna (Kernu) mõis asub Tallinnast ca 35 km Pärnu suunas. Mõisahoone kuulub oma kõrgele alusele tõstetud portikusega ja klassitsistliku lihtsusega XIX sajandi algul ehitatud uute mõisahoonete parimate näidete hulka. Hoone arhitektuuris on kindlaid pidepunkte vene klassitsistliku arhitektuuri ja „Fassaadide kogumikus” ilmunud eeskujudega, kuid arhitekti nimi on jäänud tundmatuks. Mõisahoone paikneb paisjärve kaldal.

Ruila raamatukogu