Kose veski

Kose Veski. September 2015

Nimi/Nimed

Veski tänapäevane asulajärgne nimekuju on Kose veski.

Asukoht/Paiknemine

Veski asukoht, aadress: Pirita jõel, Kose alevik, Harju maakond

Seisukord ja muu teave

  • Veskihoone säilinud
  • Pais säilinud
  • Paisjärv säilinud

Lisainfo

Fotod