Lõhavere oja

  • Valgala pind: 49,7 (km²)
  • Valgala suurus: üle 25 km²
  • Vooluveekogu pikkus: 18,2 (km)
  • Suubub veekogusse: Navesti jõgi
  • Suubumiskoha kaugus põhijõe suudmest: 38,7km