Lauri veski

Lauri veski Võhandu jõel. Ka Himmiste veski.

Voo jõgi ise voolab ainult kihelkonna loodepiiril 22 km pikkuselt, Kääpa ja Himmiste küla vahel, ja ta lang on sellel ulatusel 10 m ehk 0.45 m/km. Himmiste küla Lauri veski all, kus Sisevete Uurimise Büroo poolt on üles seatud veemõõtja, oli Voo jõe säng 1924. a. suvel keskmiselt 13 m lai ja 1.1 m sügav, voolukiirus 0.29 m/sek, ja läbivoolava vee hulk 4.5 m3/sek.

http://www.folklore.ee/pubte/v6rumaa/vastseliina