Loobu veski

Loobu veski ka Loobu mõisa veski

Loobus oli "Liivimaa atlasesse" märgitud vesiveski, vana Tallinn-Narva maantee lõunaküljel. E. Tarveli andmeil eksisteeris see juba 1687. aastal ("Lahemaa ajalugu" Tln 1983, lk 171). Pärast Teist maalimasõda töötasid seal nii jahu- kui ka saeveski, mis põlesid maha 01.05.1972. Jahuveski osa taastas Loobu metskond endale garaažiks.

Käsikiri Eduard Leppik, Neeruti Selts MTÜ.