Actions

Mölder

Mölder on veskis jahvatustöid tegev või juhtiv oskustööline. Väiksemates veskites oli mölder kõiki veskitöid tegev töötaja.