Makke veski

Võrumaal, Piusa jõel

Ajaloolase Heinrich Prantsu (1937) teateil töötas 18. sajandi lõpul siin mõisa vasekoda, kus veejõul taoti vaskriistu, esijoones viinakodade katlaid, torusid jm. vajalikku ümbruskonna mõisatele.