Moodra veski

Sillast allavoolu 70 m edela suunas kunagiste hoonete vundamendid, millest säilinud 13…16 m (paekivist).

Kõrgendikul kased, jões on tammikoht nähtav.

Moodra vesiveski olemas 1648 /Telliste mõis/

1686. a kirjalikud andmed veskist, kus 2 kivipaari töötamas.

Veski töötas 19.saj. II pooleni.

Lähedal asunud Moodra kõrts.

Uustalu, M. 2008. Haimre-Märjamaa minevikust.

[1] Fotod RMK pärandkultuuri andmebaasis