Nursi veski

Nursi veski

Võrumaal, Rõuge vallas, Nursi külas, Rõuge jõel

Töötanud ka hüdroelektrijaamana. Kolhoosiajal oli paisjärve angerjakasvatus ja paisu juures nn angerjalõks. (H. Kallas)