Oja veski

Veski Kihlevere ojal - Kadrina-Viitna teest kirde poole, Ojaveski küla kohal asus kunagi Oja veski, mis andis nime ka külale. Säilinud on kahel pool oja kõrgemad kohad, mille vahel oli veskitamm.

Käsikiri Eduard Leppik, Neeruti Selts MTÜ