Otteni veski

Otteni veski või ka Valgesoo veski

Põlvamaal, Põlva vallas, Valgesoo külas Ahja jõe vasakul kaldal.