Pääsna veski

Nimi/Nimed

Pääsna veski ka Jõevaara veski

Asukoht/Paiknemine

Võrumaal, Võhandu jõel

Koordinaadid: N:58.0125138 E:27.2925417

Ajalugu ja pärimus

Pääsna veski (Võhandu jõe paremal kaldal - Pääsna küla. Veriora vald) Veskihoone ehitas Kaarel Valtson 1920. aastatel. Maakivist vundamendil laastukatusega kolmekorruseline rõhtpalkhoone. Jahuveski kahe kivipaariga, jahvatati jahu, püüli, tangu. Veski juures toimus laastulöömine. Jõuseadmeks oli kaks turbiini. Pais palkidest kaldakindlustuste ja vankrisillaga. Töötas 1950. aastatel Veriora sovhoosi veskina.

Seisukord ja muu teave

Hävinud.