Pais

Pais on ehitis või rajatis veekogu lokaalse mahu paisutamiseks või voolureziimi reguleerimiseks.

Pais ja tamm on hüdrotehnikalises mõttes erinevad mõisted. Kõnekeeles kasutatakse tihti sõna "tamm" paisu muldkeha sünonüümina. Igapäevakõnes esinevad nad siiski sageli ka võrdväärsete sünonüümidena.

Paisutamisjuhend: http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/paisutamisejuhend.pdf


Paisude kaardirakendus: Interaktiivne veeseire kaart