Roti veski(3)

Alamõisa veski [saksa k. Assikas] rahvapärane nimetus


Veski Valgamaal, Hummuli vallas, Soe alevikust Jõgeveste suunas, endise Alamõisa kalatiikide läheduses.