Siksäla veski

Ala-Siksälä veski ehitamine sai võimalikuks pärast kraavi (Siksälä oja) kaevamist Hino järvest Pedetsi jõkke. See toimus 1847. aastal Misso mõisa rentniku Gustav Loeweni eestvedamisel. Enne kraavi kaevamist moodustasid praegune Hino järv ja Mustjärv ühtse veekogu – Pugula järve. C. G. Rückeri Liivimaa kaardi (1839) järgi oli väljavool Pugula järvest hoopis läände. Kraavi kaevamisega alanes veetase kaks meetrit, hiljem süvendamise järel veel poolteist meetrit, mille tulemusena eraldus Mustjärv ja Hino järve tekkisid saared. Ala-Siksälä veskihoone vundament ja alumine korrus olid ehitatud kivist. Eluruumid paiknesid veski peal. Kõrvalhooned olid laut-tall, küün ja hobusekuurid. Veskipais ehitati palkidest ning kindlustati mullaga. Aastani 1934 rentisid veskit järgemööda G. Hakk, R. Tirul, R. Mossin ja Make. 1934. aastal sai veski omanikuks Alfred Sikk, kes pidi vastavalt lepingule tasuma riigile 36 aasta jooksul 4 580 krooni. Veski jäi seisma 1948. aastal. Ala-Siksälä vesiveskist kilomeeter ülesvoolu asub Mäe-Siksälä vesiveski, mille ehitas 1880. aastal oma maale talumees Jaan Kukk. Mäe-Siksälä veski lõpetas tegutsemise 1949. aastal. [1]

Lisalugemist


Viited