Suudari veski

Suudari veski asukoht. Maaameti veebikaardi lõige.
Lõige Mellini Eesti- ja Liivimaa atlasest (1797)

Nimi/Nimed

Veski tänapäevane nimekuju on Suudari veski. Harvem ja pigem eksiv nimekuju on olnud Sudari veski. Mellini kaardi (1797) alusel võib selle veski samastada Kaliküla veskiga (EW aegse külanime järgi ka Kalliküla veski) ehk siis tollal Kaliküla mõisa vesiveskiga, lühemalt Kaliküla mõisa veski. 1825. aastal ühendati Kaliküla Lustivere mõisaga.

Saksa keeles Kalliküll Mühle.

Veski oli/on jõuallika tüübilt vesiveski ja toodangu tüübilt jahuveski ning pärandi tüübilt mõisaveski.

Asukoht/Paiknemine

Seisukord ja muu teave

Veskihoone säilinud, pais hävinud, paisjärv hävinud. Vana veskitee trass säilinud.

Suudari veski RMK pärandkultuuri andmebaasis