Varangu Veskikantsi veski


Varangu Veskikants või Tammi veski . Asub Selja jõel.

Veski+hüdroelektrijaam Virumaal

Noorema rauaaja (9.-13.saj.) linnus, samasse rajati 1946-47. a. hüdroelektrijaam

N: 59:29.252415

E: 26:19.66804