Veski infokaart

Üldandmed

1.1.Veski nimi:

1.2.Veski asukoht (maakond, vald, asula):

1.3.Jõgi (veeallikas):

1.4.Omanik:

1.5.Ehitusaasta:

1.6.Suuremad remondid, ümberehitusajad:

1.7.Mälestis (jah/ei):

Märkused, lisa


Hoone ja seadmed

2.1. Hoone funktsioon/kasutus

2.2. Välisseinte põhimaterjal (maakivi, tellis, puit vms)

2.3. Korruste arv

2.4. Seinad (säilivus)

2.5. Katus (säilivus)

2.6. Vahelaed, -põrandad (säilivus)

2.7. Sisetrepp (säilivus)

2.8. Jõuallikad (arv, tüüp, seisukord)

2.9. Kivipaarid (arv, seisukord)

2.10. Lisaseadmed ja masinad (sh tõrs, kolu, vintsid jms):

2.11. Säilimist tagavad tööd (viimased ja/või plaanitud):

Märkused, lisa


Vesirajatised ja hüdroloogiline iseloomustus

3.1. Pais (materjal, paisutuskõrgus, seisukord)

3.2. Regulaator (tüüp, materjal, mõõtmed)

3.3. Lisaehitised (põhjalask, kalatrepp, veehaare, ülepääs)

3.4. Eesvool

3.5. Valgala pindala (km²)

3.6. Vooluhulk (Qmax1%)

3.7. Veehoidla üldine maht (milj. m³)

3.8. Normaalpaisutuse veepind (Habs)

3.9. Veehoidla pindala NPT (ha)

Märkused, lisa

Kodulugu

4.0 Palume kirjeldada Teile teadaolevaid veskiga seotud koduloolisi lugusid. Teretunud on nii informatsioon möldrite/meistrite ja veski töö kohta, kui ka pärimused jms.Täitmise kuupäev: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


MTÜ Eesti Veskivaramu


MTÜ EESTI VESKIVARAMU, reg.nr: 80194797, info [at] weskiwiki.ee

Hellenurme küla, Elva vald, 67514 Tartu maakond

e-maili: info[ät]veskivaramu.ee

 

 

 

<      <<