Vohnja veski

Loobu jõe järgmisel vasakkalda lisajõel, Vaiatu ojal, Vaiatu küla kirdeosas praeguse Vanaveski tee kirdeküljel oli Vohnja veski, mis lõpetas tegevuse 1924. aastal. Sellest on säilinud väike müürinurk. Veskit on mainitud ka Mellini "Liivimaa atlases" (1796).

Vaiatu ojale mõisa juurde paigutatud tiigi kirdeosa juures asunud Vohnja viinavabriku kahekordsesse kivihoonesse ehitas Strandmann 1919. aasta maareformi järel püüliveski, mis aga kolhoosi ajal maha põles. Hiljem ehitati nende müüride vahele šahtkuivati.

Käsikiri Eduard Leppik, Neeruti Selts MTÜ