Abiartikkel

Weskiwiki on üles ehitatud veskite (inimeste) nimepõhiste üksikartiklite kogumina.
Sellest tulenevalt on artiklite loomisel ja veskite (inimeste) identifitseerimisel kasutatud nimekeskset lähenemist.
Väga tihti on veskite (isikute) nimena kasutusel mitu erinevat nimekuju.
Põhiartklis välja toodud erinevate nimekujude kohta tuleks luua lühikesed, selgitavad või üksnes põhiartiklile viitavad abiartiklid vähese selgitava tekstiga.

Kui lisada (näiteks artikli lõppu) sobiv 'teemakategooria' - veskite korral [[Kategooria:Veski]] ja inimeste korral [[Kategooria:Isik]] - koonduvad artiklid automaatselt vastavalt ühte loendisse/gruppi.