Põhiartikkel

Weskiwiki on üles ehitatud veskite (isikute) nimepõhiste üksikartiklite kogumina.
Sellest tulenevalt on artiklite loomisel ja veskite (isikute) identifitseerimisel kasutatud nimekeskset lähenemist.
Väga tihti on veskite (isikute) nimena kasutusel mitu erinevat nimekuju.
Selleks, et veski nimi oleks tuttav laiemale üldsusele, on weskiwikis enamasti esmaseks nimeks ehk põhiartkli nimeks valitud tänapäevane asulajärgne veski nimi.
Paralleelnimede, lisanimede, täiendnimede jne täiendavate nimekujuse kohta tuleks luua abiartiklid

Kui lisada (näiteks artikli lõppu) sobiv 'teemakategooria' - veskite korral [[Kategooria:Veski]] ja inimeste korral [[Kategooria:Isik]] - koonduvad artiklid automaatselt vastavalt ühte loendisse/gruppi.