Actions

Linnamäe hüdroelektrijaam

Nimed

Linnamäe hüdroelektrijaam on asukohale-viitav nimi. Lühendatult kasutatakse nimekuju Linnamäe hej. Vee-erialases keelekasutuses on soovituslik nimekuju Linnamäe veejõujaam. Nimi viitab jõujaama vahetus läheduses asuvale Jägala Jõesuu linnamäele.


Asukoht

Jõujaama asukoht, aadress: Harju maakond, Jõelähtme vald , Jõesuu küla, Muinaslinna tee 5, kinnistu nr 24505:002:0030, asumi kood: 2248.

Vesikondlik paiknemine: Jägala jõe (kood: VEE1083500) alamjooksul Jõesuu küla ja Jägala-Joa küla vahel, umbes 3,5 km Jägala joast allavoolu ja 1,5 km jõe suudmest ülesvoolu.


Asukoht Google kaardil N: 59.465540 E:25.157672

Asukoht Maaameti kaardil X:6592542 Y:565636