Makkemöldre veski

Makkemöldre veski asus Valga maakonnas, Õru vallas, Unikülas, Uulitse ojal (ka Makkeojal).

Koordinaadid N:57.909542 E:26.08248333

Veskihoone on hävinud, varemed kuni 1m kõrgused. Paisu seisund oli keskmine kuni umbes 2003 aastani (Maaameti ortofoto põhjal ortofoto). Hiljem kobraste poolt paisu põhivoolu ja veski turbiinikanali pealevoolu ette ehitatud tammi tõttu tõusis paisjärve tase oluliselt, suur pind metsa ujutati mitmeks aastaks üle ja hiljem paisjärv jooksis muldkeha madalamast otsast (umbes 30 meetrit oja voolusängist eemalt) tühjaks.

Ajalugu

Veski on märgitud juba 1684 aasta Uniküla mõisa maade kaardil. Siit >

19. sajandi lõpul kasutasid seda veskit oma vilja jahvatamiseks ümberkaudsed talud. Kui vett oli vähe käidi ka Alamõisa (s. Assikas) veskis või Õru (s. Erro) veskis. Rückeri kaart

20.sajandi 30-ndatel aastatel veski töö katkes kehvade veeolude tõttu. Verstakaart

Sajandi keskel rajati Rooni-Uniküla raketibaas, ümbruskonna inimesed sunniti lahkuma ja veskiümbrus kasvas metsa. NL 1955 kaart

Fotod

Uulitse oja allavoolu; R.V 2006.a.

Müürid metsas; R.V 2006

Turbiinikanal; R.V 2006