Liivakast

VV200Pix.jpg
Valitsusveskid jätavad Kunda jõujaama veeta:  loe siit>


__notoc__ keelemenüü

Jõgi | jõe_nimi = | pildi_nimi = | pildi_link = | jõe_lähe = | suue = | valgala_maad = | pikkus = | valgala_pindala = | jõe_langus = | jõe_lang = | äravool = | paremad_lisajõed = | vasakud_lisajõed =


=A= ۞

۞

Veski-info

¤


https://register.muinas.ee/content/photolibrary/regular/251961.jpg

tekstid234


tekstid234

Jägala jõgi

Maakonnad

Andja tuuleveski.


Foto: A. Joonsaar, 1976 

B

Hüdroelektrijaam

۞ http://www.fileformat.info/info/charset/UTF-16/list.htm Lutsu veski

[[Category:Valgamaa] Hetkel kasutatakse toitlustuskohana

Kalme veski [tuulik] [hüdrojaam] [villaveski] [veskiase] Asukoht: ,, Jõgeveste küla, Kalme [talu] maadel, Jõku [jõel] [ojal] [kraavil] [mäel] [järvel] Geog. [koordinaadid] on E:26:00:5.57 N:57:58:49.26 Veski [omanik] on Kalju Tipka, [kontakt-telefon] on +372 51 64 450n ; [postiaadress] 72172 Tõrva

, Jõgeveste;

[internetilink] http://www.hot.ee/kalmeveski/index.html Hoone seisund on hea [ jäljed looduses puuduvad ][veskiase] [ varemed] [ seinad säilinud] [katus terve] [renoveeritud] [uusehitis] Veskit kasutatakse tänapäeval [elamuna] [suvilana] [veskina] [muuseumina] [turismitaluna] [toitlustuskohana] [hüdrojaamana] Paisu seisund on hea [ jäljed looduses puuduvad ][paisuase fikseeritav] [ varemed] [ seinad säilinud] [töökorras] [renoveeritud] [uusehitis] Paisjärv on [puhastatud] [mahajooksnud] [täis kasvanud] [keskmises] seisundis / seisus

Vana veskiviki struktuur

Mühlenamen Jõelähtme jõgi

Deutsche Namen

Ahja jõgi

Jõgede loend

Jõelähtme jõgi

Jõku jõgi

Kavilda jõgi

Konto loomine

Info sisestamine

Piltide lisamine

Villu Halliksoo

Halliksoo, Villu

Velner, Harald-Adam Harald-Adam Velner Lõhavere oja

Elva jõgi Esna jõgi

Luhde mõis Luke mõis Lugazi mõis


...☼ˇˇˇ ୍ VESKIVARAMUˇˇˇ☼...Ө ۝ ۞

ees

Veskite loend333

Veskite loend5

'Veskite loend6'

'''Rohelise Jõemaa Veskitee'''

'''Rohelise Jõemaa Veskitee'''

File:Hellenorm2.jpg
pildi allkiri mõisa plaan

artikli

File:Hellenorm3.jpg
pildiallkiri
File:Hellenorm4.jpg
veski asendiplaan

Siin vee üks pilt Hellenurme paisust mis on tehtud augustis 2009

logo : [[1]]

muinsuskaitse objekt veski z tundmatu ⌘ Muinsuskaitse objekt ⌘ ☼ Ⴇ ፀ

®Restu ͽ

Ѿ tekst Ώ

veski foto
File:Hellenorm2.jpg
pildi allkiri mõisa plaan
File:Hellenorm4.jpg
veski asendiplaan

[File:hellenorm4.jpg|100px|thumb|

veski asendiplaan]] Hellenurme paisust mis on tehtud augustis 2009

ljljlø Ơ cΘ ootooo tΟoO

Ødsd ʘ dfgfd ΩΩΩ Ϙ asdasdvedskid Ω ZZ<Xnʘ

sissselogimine

sisselogimine

redirektimine kategooriasse #REDIRECT Category:Veski

testkat

ELEKTRIJAAMAD

File:Hellenorm4.jpg
veski asendiplaan

Germaan: Der Lange-Annoying-Name-der-Dinge

Puhja ümbruse kaart 1860

Pisipilt vasakus servas

tuuliku pilt

pisipilt paremas servas

pildiallkiri

ja lõpuks lisame veel ühe ümberkirjutuse arhiivist ehitusmeistri kiri


logo : [[2]]

veski foto

Asub: Sooviku küla, Tarvastu vald, Viljandi maakond; asumi kood: 7750 Tarvastu jõe keskjooksul

⌘ ⌘ ⌘ ⌘ v ⌘ ⌘ v ⌘ ⌘ v ⌘ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ v v ☼ ☼ v

http://en.wikipedia.org/wiki/Miscellaneous_Technical

Kaardid

Fotod

Veskivaramu fotokogu

File:Hellenorm1.jpg

WESKIWIKI STRUKTUUR

VESKID


HÜDROELEKTRIJAAMAD


Veskivaramu liikmetega seotud veskid


Saaremaa veskid


Hüdrojaamad

WESKIWIKI STRUKTUUR

VESKID

[Jahuveskid] sulg sulg

Jahuveskid sulg


HÜDROELEKTRIJAAMAD

Hübriidjaamad


VEED Jõed Paisjärved Ojad Järved

PAIGAD Mõisad Külad Asulad Linnad

MÕISTED Üldmõisted Veskiehituslikud
Weskiwiki: Eesti veskid , suvepäevade kava


Märgendid

# Algusesse tagasi > # Ajalugu > # Arhiiv > # Eesmärgid > # Kontaktid > # Küsimustik >   # Liikmeskond >   # Liitumisavaldus >   # Organisatsioon >   # Põhikiri > # Suveseminar 2021 > # Sügisseminar 2020 > # Sündmused > # Veebikodu > # Uudised > # Veskiinfokaart > # Veskipäevad > # Kõik #-id >

Märksõnapilv

# Uudised >  # Veskiinfokaart >   # Veskipäevad > # Kõik #-id > ; 

Alg Pix80 Sündmused 120 Sündmused 140 Sündmused 4 Sündmused 5 200 Sündmused 6


Sündmused Sündmused 1 Sündmused 2 Sündmused 3 Sündmused 4 Sündmused 5 Sündmused 6


Uudised | Sündmused | Ajalugu|

Liivakast#pimeankur

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Jalusvaike.jpg


Haidaku küsimustik Fr. Haidak. Küsimusi vesiveskite kohta.


1. Veski nimetus. 2. Veski asukoht – maakond, vald, küla, missugusel jõel? Anda jõe kirjeldus. Kas jões on kohti, mis talvel kinni ei külmu? Kas jõe vett on kasutatud joogiks? 3. Veski asukoha kaart või skeem koos ligema ümbrusega. 4. Millal ja kelle poolt on veski asutatud? 5. Veski hilisemad omanikud. Kelle valduses on veski praegu? (Kui seisma jäänud või lõhutud, siis millal?) 6. Veskihoone materjal: vundament, seinad, katus. Anda põhiplaan – kas mõõtkorras või skemaatiline. 7. Kas omanik (ka möder) elas veskihoones või eraldi elumajas? Kirjeldada kõrvalhooneid. Tuua hoonete asendi plaan kas mõõtkorras või skemaatiline. 8. Kas vahepeal on tehtud kapitaalseid ümberehitusi ja milliseid? 9. Kas veski juurde kuulus ka talu? Palju oli talul põllu- ja heinamaad, metsa ja kõlbmatut maad? Palju oli talul hobuseid, veiseid, lambaid ja sigu? 10. Kui betoonist pais, siis millal see valati? 11. Kas kasutati pealtvoolu või altvoolu vesiratast? Kas vesiratas oli kinnise või lahtise põhjaga? Kumb vanem? Milla vesiratas asendati veeturbiiniga? Kes valmistas turbiini – kas küla sepp või telliti see mõnest linna töökojast? Kas kasutati kunagi puidust veeturbiini? 12. Vee languse kõrgus meetrites ja kogus kantmeetrites sekundis (m³/s). 13. Mitut kivipaari kasutati veskis? Kui suur oli veski jõudlus päevas, tunnis? 14. Missugust kivi kasutati veskikiviks? Kuidas olid raiutud jahvatuspinnad – vanemad ja uuemad? Kes valmistas (raius) veskikivid? Kas on kive raiumas käinud venelased? Millal valati looduslike kivide asemele kunstlikud kivid? 15. Millseid jahvatusi tehti (liht-, ülesõela-, tangu)? Millal võeti kasutusele sõelad? Kuidas enne jahu sõeluti? 16. Millal hakati veskis kruupe tegema? Kas tehti kruupe kividega või oli eraldi kruubimasin? 17. Kas olid püülivaltsid ja millal need muretseti? 18. Kas oli kujunenud veskis oma ala, mille valmistamine õnnestus veskis eriti hästi (näiteks tatratangud end. Kirepi Mäeveskis, rukkipüüli (valtsideta) Peri veskis, püüli Roti veskis)? 19. Kas veejõudu kasutati ka teiseks otstarbeks, nagu: 1. Lina töötlemisel – murdmine, puhastamine; 2. Puidu töötlemisel – laualõikus, seimerdamine, hööveldamine, laastu-(pilpa-) löömine, sindli lõikamine, puidutööstus; 3. Villatööstus – kraasimine, ketramine, kudumine, riide käärimine, vanutamine, pressimine, värvimine; 4. Eletri tootmine – generaatori võimsus (kW või hobujõudu) ja pinge, kas peale veski ja veskitalu varustati elektriga ka teisi, missugustel aastatel tootmine toimus, kas hooajaliselt või pidevalt; 5. Teisi võimalikke veekasutuse alasid. 20. Kuidas toimus veskis mati võtmine – kui suur oli matt (mati möödud või maht) ja millise koguse vilja pealt võeti üks matt? Kas tunti ka aastamatti (kogu aasta eet)? Millal see võeti? 21. Kus hoiti veskis mativili? Kui selleks oli eriline nõus, siis missugune? Kas uudseviljaga esimesena veskile tulnule jahvatati matita? Kas linnaste javatamise eest võeti mattI? Millal kadus mativõtmine ja algas raha eest jahvatamine; jahvatamise hind? 22. Kuidas toimus jahvatamine ja veski korrashoid mitmele talule kuuluvais veskites? 23. Kuidas oli veskiliste järjekord veskis – kes ees, see mees, või olid veskilised teatud ajaks kutsutud? 24. Kui kaugelt käis veskilisi, soovitav loetleda ka külad? 25. Kuidas veetsid aega veskilised järjekorra ootamisel? Kas puhuti juttu, mängiti kaarte jne.? Kas veskilistel oli ootetuba? Kas pakkus mölder veskilistele süüa? 26. Missuguseid kalu leidus veskijärves ja jões, kuidas ja missuguste vahenditega neid püüti? Kes püüdsid kalu? 27. Kas on seoses veskiga, omanikega või veskis töötanud inimestega revolutsioonilisi sündmusi? 28. Kas on seoses veskiga, omanikega, veskis töötanud inimestega või veskijärvega rahvasuus levinud mälestusi, jutte või laule? 29. Kui veski veel praegu töötab, siis milliseks otstarbeks veejõudu praegu kasutatakse? 30. Kas veski töötas kogu aasta või oli veskijärv suvel heinakasvatamise-tegemise ajaks maha lastud (tuua ajavahemik)? 31. Kuidas jätkus vett töötamiseks, eriti suvel ja talvel? 32. Kui võimalik, muretseda fotosid veskist ja veskiga seotud inimestest. 33. Kas oli veskis midagi omapärast, mida käesolevad küsimused ei sisalda?


Liivakast#MENÜÜD

Veskivaramu veskipäevad

Veskipäevad


Veskivaramu e-muuseum

Veskivaramu e-Muuseum

        siiani

 VeskiteTabel;    Lingid     häss#täägid     häss#täägid  

Veskivaramu kontaktid

 • MTÜ EESTI VESKIVARAMU
 • reg.nr: 80194797
 • Hellenurme küla, Elva vald, 67514 Tartu maakond
 • Arveldusarve SEB: EE571010220036503011
 • Mob: (+372) 520 5142
 • Tel: 767 9809
 • e-maili: info[ät]veskivaramu.ee
 • Varasem veebileht: webzone ee /veskivaramu/
 • Facebookis: fb.com/veskivaramu

 siin
VV200Pix.jpg
Valitsusveskid jätavad Kunda jõujaama veeta:  loe siit>

Jalusvaike.jpg

Hellenurme küla, Elva vald, 67514 Tartu maakond

Varasem veebileht: http: www veskivaramu ee

Arveldusarve SEB: EE571010220036503011

Facebook-leht: fb.com/veskivaramu

e-maili: info[ät]veskivaramu.ee

Mob: (+372) 520 5142

Reg.nr: 80194797

Tel: 767 9809

< MTÜ EESTI VESKIVARAMU


Põhikiri.PDF

[File:Icopdf.jpg|30px|link=Veskivaramu põhikiri, allalaaditav pdf-failina]

[File:Icopdf.jpg|link=File:Veskivaramupohikiri.pdf]

Icopdf.jpg

muu tekst on sii tavaline

Sõmeru(2) mõisa veski

VARANGU VESKID

Varangu veski (Koe)


UURIMUSED


Pöhikiri PDF.Failina

Ikoonid

☼ @ ⌘ Ω

üks

MTÜ Veskivaramu

kaks

MTÜ Veskivaramu

VV200Pix.jpg
Valitsusveskid jätavad Kunda jõujaama veeta:  loe siit>


link=File:Veskivaramupohikiri.pdf allalaaditav pdf-fail]]


Ω|right

help ; sodi ; kloon ; algus ; kõik

vene keeles trükkimine online


See on (veski) paralleel- või täiendnimi. Vaata põhiartiklit allpool viidatud lingilt.


Sellise nimega veskeid on Eestis mitu. Jälgi täpsemalt, millisest veskist see artikkel räägib.


Sõmeru veski (Kos) Veskivaramu eesmärgid Veskivaramu ajalugu Narva elektrijaam Pidula veski ____________________________________________

KPoell-mölder-AJuskeVEnno-MaeJHerodes-JVäli

Uue artikli koostamise alustamine: https://weskiwiki.ee/index.php?title=SIIA_KIRJUTA_UUE_ARTIKLI_NIMI&action=edit


 1. four
  four def one
  this looks like a continuation
  and is often used
  instead
  of <br />

https://weskiwiki.ee/index.php?title=Help#Ankur see on pikk lahtine 1

tagasi Helbi leheküljele 2

[Help#Ankur] 3

veskivaramu rhrhtryhetrju veebikodu

link=Help#Ankur 4

veskivaramu veebikodu

=
Veskivaramu tfjhfdjhdfjdfgjegevussuunad

sdd

 1. Kontaktid:
  Hellenurme küla, Elva vald, 67514 Tartu maakond
  Varasem veebileht: http://www.veskivaramu.ee
  Facebook-leht: fb.com/veskivaramu
  e-maili: info[ät]veskivaramu.ee
  a/arve: EE571010220036503011
  Mob: (+372) 520 5142
  reg.nr: 80194797
  Tel: 767 9809


Kontaktid:

 1. pimeankur

pimeankur

rgr VVjalusUUs https://weskiwiki.ee/index.php?title=Veskivaramu yhi

Kontaktid

 • MTÜ EESTI VESKIVARAMU
 • reg.nr: 80194797
 • Hellenurme küla, Elva vald, 67514 Tartu maakond
 • Arveldusarve SEB: EE571010220036503011
 • Mob: (+372) 520 5142
 • Tel: 767 9809
 • e-maili: info[ät]veskivaramu.ee
 • Varasem veebileht: http: www veskivaramu ee
 • Facebookis: fb.com/veskivaramu


Jalusvaike.jpg

Hellenurme küla, Elva vald, 67514 Tartu maakond

Varasem veebileht: http: www veskivaramu ee

Facebook-leht: fb.com/veskivaramu

a/arve: EE571010220036503011

e-maili: info[ät]veskivaramu.ee

Mob: (+372) 520 5142

reg.nr: 80194797

Tel: 767 9809

< MTÜ EESTI VESKIVARAMU

KPoell-mölder-AJuskeVEnno-MaeJHerodes-JVäliKPoell-mölder-AJuskeVEnno-MaeJHerodes-JVäli


Sõmeru veski silla ehitus ja paisu likvideerimine

Sõmeru veski.

Sõmeru mõisa vesiveski

Sõmeru veski esikülg 2013. a. Foto: H. Veskimägi

Sõmeru veski 2013. Foto: H.Veskimägi Sõmeru veski 2017. Foto: Veskivaramu

Veskite loend
Saaremaa veskid

Vana-Tartumaa vesiveskid

Valgamaa vesiveskid

Viljandimaa vesiveskid

Rohelise Jõemaa Veskitee

Valga Maakonna Vesiveskid

Veskivaramu liikmetega seotud veskid

Hüdroenergia tootjate loendToetav ja lisainfo

Abi ja õpetus

Sisupuu


Lingid

link MTÜ Veskivaramu facebooki

Veskivaramu veebilehtMediaWiki has been successfully installed.

Consult the User's Guide for information on using the wiki software.

Getting started