Tuulik

Tuulik on lühend sõnast tuuleveski. Arhailine/murdeline vorm (peamiselt Saaremaal) on tuuling.

Tuulik, ka tuuling, on algupärane ja täpne mõiste tuule jõul jahvatava hoone kirjelduseks.

Mihkel Koppeli arvates on sõna areng olnud tuuleveski <= tuulik <= tuuling <= tuulinkivi.

Tuulinkivi, kus sarnaselt sõnale maantee, mis oma omastava käände "n" on säilitanud, on ühtlasi sarnane sõna veski kujunemisele: vesi+kivi=ves(i)ki(vi).


WeskiWikis on üksikveskite kirjeldamisel kasutsel lihtsustatud kirjapilt, kus sõna "veski" tähistab enamasti vesiveskit ja sõna "tuulik" tähistab tuuleveskit.

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_windmills_in_Estonia