Tuuleveski

Sõna tuuleveski on veskit jõuallika tüübiga siduv liitsõna. Lühendsõna sellest ja ühtlasi sage sünonüüm on tuulik. Arhailine ja murdeline vorm, iseäranis Saaremaal, on tuuling.

Mõiste tuuleveski tähistab ajamit või ehitist, mis muundab tuule (kineetilise) energia mehaaniliseks energiaks ehk seadeldis, mis saab tööks vajaliku energia tuulest.

Weskiwiki mõistes on tuuleveski veski jõuallika tüübist tulenev täpsustav mõiste ehk tuule jõul töötav veski.

Weskiwikis on üksikveskite kirjeldamisel kasutsel lihtsustatud kirjapilt, kus sõna "tuulik" tähistab tuuleveskit ja sõna "veski" tähistab vesiveskit.

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_windmills_in_Estonia