ABI

Redaktsioon seisuga 1. veebruar 2024, kell 17:23 kasutajalt Riho (arutelu | kaastöö)
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

Üldist (Weskiwiki kohta)

Weskiwiki on üles ehitatud veskite nimepõhiste üksikartiklite kogumina. Sellest tulenevalt on artiklite loomisel ja veskite identifitseerimisel kasutatud veskite nimekeskset lähenemist, kus koostatakse iga veski või veski nimekuju kohta üks artikkel või viitelink mõnele (veski)põhiartiklile.

 • Weskiwiki kasutamine ja info lisamine toimub peamiselt jaotise 'VESKITE LOEND' kaudu, mis on keskne veskite infot koondav loend Weskiwikis.
 • Loendis olevate veskite nimede värv viitab vastava artikli olemasolule (sinine) või puudumisele (punane).
 • Tume kiri ehk bold viitab sellele, et tegemist on põhiartikliga; tavakirjas vormindatud veski nimi on lisa/või paralleelnime kirjeldav artikkel või viit põhiartiklile.
 • Kaldkirjas ehk italic märgitud veski nimi viitab enamasti täielikult hävinud veskile , so veskikohale.
 • Kui veski nimi loendist puudub ja Te ei saa seda ise lisada, andke sellest teada meie kontaktide kaudu siit>
 • Loendid ja koondid on enamasti suurtäheliste pealkirjade/nimedega.
 • Artiklitele lisatakse 'kategooriad' (teemaloendid, sisumärgendajad), mis hõlbustavad artiklite grupeerimist.

Mõnes artiklis kasutatakse sümbol-tingmärke: | @ = veski omanik | ⌘ = muinsuskaitseline | ☼ = Veskivaramuga seonduv | Ω = elektri tootmine | Ω = endine elektritootja | ω = weskiwiki | ≡ = loend | # = tabel | Ψ = struktuur, puu |

Konto loomine Weskiwikis

Weskiwikis muudatuste ja täienduste tegemiseks ning uute artiklite loomiseks on tarvis kasutada vastavat kontot.

 • Weskiwikis pole iseteenindus-meetodil konto loomine praegu võimalik.
 • Konto loomiseks tuleb saata taotlus aadressile 'info [at] weskiwiki .ee'
 • Kirja on tarvis lisada
  • soovitav kasutajanimi : see nimi märgitakse ka Teie poolt loodud artiklite või muudatuste autoriks. (NB! spetsiaalmärgid ja eesti täpitähed võivad vahel olla probleemiks konto loomisel/kinnitamisel)
  • e-maili aadress : see, millele soovite saada kinnitustõendi, ajutise parooli ja muu konto hooldusega seotud info ( näiteks muutmise/taastamise seotud paroolid jne)
  • ees- ja perekonnanimi : seda vaid soovi korral
 • kui taotlus on töödeldud, saadetakse Teie poolt viidatud postkasti suunas WeskiWiki "automaatvastaja" apache@weskiwiki.ee poolt e-kiri ajutise salasõnaga : "Someone created an account for your email address on WeskiWiki (<https://weskiwiki.ee/index.php?title=Eesti_veskid>) named "TeieWikiKonto", with password "************". You should log in and change your password now. You may ignore this message, if this account was created in error."
 • Saadud, automaatselt genereeritud ajutine parool tuleb esimesel weskiwikisse sisselogimisel ära muuta Teile meelepärasks ning jätta meelde !
 • Tähelepanu, konto loomine pole automaatne ja see võib võtta mõnel juhul 1-2 ööpäeva aega.

Kui konto on olemas, saab aslustada weskiwikisse sisselogimisega.
Logimisaken asub veebilehe paremas ülaservas 'Anonüümne' rippmenüü all: Logimisaken

Veski nime lisamine loendisse

Esimese sammuna tuleks lisada/sisestada 'veskite loendisse' s.o  VESKITE LOEND   leheküljele veski nimi, mille kohta artikli kirjutate või mida täiendate.

 • kontrollige, et olete loginud oma kontoga Weskiwikisse
 • avage VESKITE LOEND
 • liikuge loendis loodava/muudetava veski nime algustäheni
 • klikkige tähe kõrval '[muuda]' nupule, avaneb veski-loendi redigeerimise aken
 • valige rida, kuhu Teie veski nimi paigutb eesti keele reeglite kohaselt, tähestiku järjekorras
 • liikuge kas eelneva rea lõppu või järgneva rea algusesse ja vajutate klaviatuuril "Enter" klahvi
 • tekkinud tühjale reale kirjutage: *[[Teie-pooolt-lisatava veski nimi]]. Näiteks: *[[Jälevere veski]]
  • weskiwikis ja VESKITE LOENDis tuleks põhiartiklis veski nimes kasutada vesiveskite korral sõna 'veski' ja tuuleveskite nimes 'tuulik'
  • veskite nimede kohta vaata täpsustusi siit >>
 • sarnase/identse veski nime korral lisage nime lõppu lisamärge, et nimed siiski eristuksid
  • soovitatavalt asukoha kihelkonna lühend
  • vahel sobib küla ja talunime kombinatsioon
  • vähem selgust loov on numbrilise indeksi kasutamine, näiteks '(2)'

Muudatuste salvestamiseks klikkige lehe all vasakus servas oleva nupul '[Salvesta]'.
Sellega on uus veski nimi veskite loendisse loodud ja võib asuda veskiartikli kirjutamisele.

Veski artikli loomine

Alustamiseks veenduge, et olete oma kontoga Weskiwikisse sisse loginud ja sessioon pole aegunud

 • sisenege VESKITE LOENDisse
 • liikuge loendis soovitud veski nime-reale ja klikkige sellel hiirega
 • kui veski nimi on (sinine), siis avaneb soovitud veskiartikkel
  • info lisamise alustamiseks vajutage nuppu '[Muuda]'
 • kui veski nimi on 'punane', siis avaneb tühi lehekülg artikli loomiseks
  • info lisamise alustamiseks vajutage nuppu '[Loo]'
 • weskiwikisse võib lisada infot vabas vormis, kuid kindlasti tasub kasutada artikli näidiseid/põhjasid
 • weskiwikis kasutatakse hüperteksti formaati, kus tava-teksti ja spetsiaal-kirjavahemärkidega luuakse veebilelehele omane struktuur.
 • pikema artikli korral peaks tegema vahesalvestusi klikkidese lehe allservas oleva nupu '[Salvesta]'
 • enne salvestamist (s.t avaldamist) on võimalik vaadata artikli eelvaadet '[Näita eelvaadet]'
 • kui artikli sisu on soovipäraselt vormistatud, salvestage see lehekülje allservas oleva nupu '[Salvesta]' abil
 • mõnel juhul on mõttekas kopeerida juba olemasolevast artiklist osa infot uude artiklisse.
 • võib minna mõnele loodud veski-lehele, kus vajalik info asub, valida ülamenüüst '[Muuda]' ja kopeerida vajalik tekstilõik ning kleepida see muudetavasse artiklisse

Vormindamine

Weskiwiki, nii nagu suur enamus vikipeediaid, kasutab hüpeteksti formaati, kus tava-teksti ja spetsiaal-märgendeid kombineerides luuakse veebilelehele omane struktuur.
Tulemus kuvatakse arvutiekraanil klassikalise HTML-tüüpi veebilehena.

Tekstid

 • Tavaline, ilma lisamärgisteta tekst kuvatakse lihttekstina. Tühik teksti ees tekitab "halli kasti" originaaltekstiga
See on tavaline tekst
 • Kaldkirja saamiseks tuleb kasutada kahte üksik-ülakoma, Eesti paigutusega klaviatuuril on see tavaliselt ' Ä ' kõrval olev klahv
Kirjutad: ''See on kaldkirjas tekst''	 |Kuvatakse: See on kaldkirjas tekst
 • Paksu (rasvase) teksti saamiseks tuleb kasutada kolme üksik-ülakoma
Kirjutad:	'''Rasvane (paks) tekst''' 	 |Kuvatakse:	Rasvane (paks) tekst
 • Paksu kaldkirjas teksti saamiseks tuleb kasutada kolme+kaks (s.o 5) üksik-ülakoma
Kirjutad:   '''''Rasvane/paks kaldkirjas tekst'''''	 |Kuvatakse:	Rasvane/paks kaldkirjas tekst
 • Alljoonimiseks tuleb kasutada joonitava lõigu alguses märgendit ' <u> ' (underline) ja lõpus ' </u> '
Kirjutad: <u>See on alljoonitud tekstiosa</u>    |Kuvatakse:See on alljoonitud tekstiosa   
 • Mahakriipsutuse märkimiseks tuleb kasutada vastava lõigu alguses märgendit ' <s> ' (strike-through) ja lõpus ' </s> '
Kirjutad: <s>Kehtetu link või vale info märgistamine</s>    |Kuvatakse:Kehtetu link või vale info märgistamine  
 • Tekstisisese viite loob märgend ' <ref> ' viitava teksti ees ja ' </ref> ' selle lõpus
Kirjutad: Viitereegel <ref> Viited kuvatakse artikli lõppu </ref>   |Kuvatakse: Viitereegel [1] 
 • Peituvaid redigeerimiskommentaare saab lisada tunnusega ' <!-- ' lõigu ees ja lõigu lõpus ' --> '
Kirjutad: Algus <!-- See kommentaar on nähtav vaid redigeerimisrežiimis --> lõpp
|Kuvatakse: Algus  lõpp
 • HTML-märgendite ignoreerimiseks tuleb tekstiosa alguses kasutad tunnust ' <pre> ' ja lõpus ' </pre> '
 <pre> teksti värvi, suurust ja lingi moodustamise käsurida eiratakse: <span style="background:#ebecf0; color:#4259a9; font-size:125%"> [[VESKITE LOEND| ''VESKITE LOEND'' ]]</span style>   < /pre > 
 • Teksti suuruse/värvi/fondi muutmise meetodeid vaata siit>>
Help#TEKSTI_KUJUNDAMINE

Liigendamine/Blokid

Viki ei järgi sisestatud teksti reavahetusi, vaid kuvab kogu teksti ühtse blokina.

 • Kui teksti ilmekus või arusaadavus nõuab reavahetust, tuleb rea lõpu tunnuseks lisada märgend ' <br> '
Kirjutad: ...lause lõpeb siin.<br> Uus rida algab siin... 
|Kuvatakse: ...lause lõpeb siin.
Uus rida algab siin...
 • Tühi rida viki-tekstis kuvatakse suure reavahena


 • Vahejoone saamiseks sisestage vähemalt 5 sidekriipsu ' - ' järjestikku
Kirjutad: -----

|Kuvatakse:


 • Tugeva vahejoone saamiseks tuleb sisestada vajalikus pikkuses allkriipse ' _ ' järjestikku:

|Kuvatakse:
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Tekstiloendid

Taandloend

Taandega (teksti)loendi saab tekitada lisades rea/tekstiosa ette kooloni ' : '
All-loendi liige algab kahe kooloniga ' :: '
jne ' ::: '
:Taandega (teksti)loendi saab tekitada lisades rea/tekstiosa ette kooloni ' : '
::All-loendi liige algab kahe kooloniga ' :: '
:::jne ' ::: '

Täpploend

 • Täpploendi liige algab tärniga ' * '
  • All-loendi liige algab kahe tärniga ' ** '
   • jne ' *** '
*Täpploendi liige algab tärniga ' * '
**All-loendi liige algab kahe tärniga ' ** '
*** jne ' *** '

Numberloend

 1. Numberloendi liige algab trelliga ' # '
  1. All-loendi liige algab kahe trelliga ' ## '
   1. jne ' ### '
#Täpploendi liige algab tärniga ' # '
##All-loendi liige algab kahe tärniga ' ## '
###jne ' ### '

Pealkirjad

Mediawikis, mille mootorit kasutab ka Weskiwiki, on lõikude ja teemade pealkirjad jagatud viieks tasemeks.

See on teise taseme pealkiri

==See on teise taseme pealkiri==

Selline pealkiri moodustatakse kahe võrdusmärgi kasutamisega


See on kolmanda taseme pealkiri

===See on kolmanda taseme pealkiri===

Selline pealkiri moodustatakse kolme võrdusmärgi kasutamisega


See on neljanda taseme pealkiri

====See on neljanda taseme pealkiri====

Selline pealkiri moodustatakse nelja võrdusmärgi kasutamisega


See on viienda taseme pealkiri
=====See on viienda taseme pealkiri======

Selline pealkiri moodustatakse viie võrdusmärgi kasutamisega


 • Kõigi taseme pealkirjadest moodustatakse automaatselt artikli algusesse 'Sisukord'
 • Kõigi taseme pealkirju saab kasutada otseviitamiseks, linkimiseks ja ankurdamiseks kasutades artikli pealkirja (s.o 1. taseme pealkiri) koos pimeankru tähisega '# '
Kirjutad lingiks: [[ABI#Tekstid]]  |Suunatakse ABI#Tekstid ehk välisaadressina: https://weskiwiki.ee/index.php?title=ABI#Tekstid

Linkide kasutamine vikis

Siselingid

Siselingid on sama viki piires asuvate artiklite, failide, märksõnade, fotode jne vahel seoseid loovad märksõna-ühendid

 • Soovitud lehele/ariklile/märksõnale viitamiseks või suunamiseks kasutage topeltnurksulgudega märgistust ' [[ ' alguses ja lõpus ' ]] '
Kirjutad: See on link [[Eesti veskid]] leheküljele   |Kuvatakse: See on link Eesti veskid leheküljele
 • Kui tekstis kasutatav linkiv märksõna on ühilduva käändelõpuga, võib käändelõpu lisada väljaspoole nurksulge
Kirjutad:...tuli [[Metsla tuulik]]usse möldriks ...   |Kuvatakse: ...tuli Metsla tuulikusse möldriks ...
 • Kui märksõna ja tekstis kasutatav sõnakuju erinevad, saab kasutada sõnasilti, mis lisatakse märksõna taha püstposti ' | ' järel
Kirjutad:...tuli [[Metsla tuulik|Metsla tuulikusse]] möldriks ...   |Kuvatakse: ...tuli Metsla tuulikusse möldriks ...
 • Sõnasildi abil saab muuta linkiva märksõna sujuvalt lause osaks, näitamata märksõna tegelikku kuju
Kirjutad:...tuli [[Metsla tuulik|sellesse veskisse]] möldriks ...   |Kuvatakse: ...tuli sellesse veskisse möldriks ...
 • Sama artikli/lehe piires saab linki luua märgendiga ' # '
Kirjutad:[[#Pealkirjad|pealkirjade suurused]] või [[#top|tagasi algusesse]]  |Kuvatakse:pealkirjade suurused või tagasi algusesse
 • Kategooria-märgendi tekstis nähtavale toomiseks tuleb selle ees kasutada koolonit ' : '
Kirjutad: [[:Kategooria:Tuuleveski]]   |Kuvatakse: Kategooria:Tuuleveski
 • Või sama asi sildistatult
Kirjutad: [[:Kategooria:Tuuleveski|loend tuuleveskitest, millele kategooria on lisatud]]   |Kuvatakse: loend tuuleveskitest, millele kategooria on lisatud

Faili-lingid

 • viitamine (pildi)failile ilma seda artiklis kuvamata, ehk (pildi)faili lingi vaatamine failihoidlas
Kirjutad: [[:File:Example.jpg]]   |Kuvatakse: File:Example.jpg 
 • sama, koos pildiallkirjaga
Kirjutad: [[:File:Example.jpg|Wiki example - näidispilt]]   |Kuvatakse: Wiki example - näidispilt 
 • viitamine meediafailile ilma seda artiklis kuvamata, ehk (pildi)faili lingi vaatamine vaaturiga (viewer)
Kirjutad: [[:Media:Example.jpg]]   |Kuvatakse: Media:Example.jpg 
 • sama, koos pildiallkirjaga
Kirjutad: [[:Media:Example.jpg|Wiki example on näidispilt]]]   |Kuvatakse: Wiki example on näidispilt] 
* Fotode lisamist artikli sisusse vaata siit >>>

Välislingid

Välislingid weskiwiki mõistes on viited väljaspool vikit olevatele interneti-ressurssidele ja veebilehtedele

 • Viki-tarkvara kuvab välislingi lõppu nooleikooni, mis näitab, et see võib suunata teisele/välisele saidile.
 • Kui välislingi aadress pole väga pikk ja/või on aimatava sisuga võib kasutada lahtist, nähtavat lingi-kuju
Kirjutad: https://veskivaramu.ee  |Kuvatakse: https://veskivaramu.ee
 • Välislingile nime andmiseks, selgituse lisamiseks jne tuleks lingi lõppu - pärast tühikut - lisada sõnasilt
Kirjutad: [https://jarvateataja.postimees.ee/7577027/vello-kallandi-valiti-seltsi-auliikmeks V. Kallandi valiti auliikmeks]  |Kuvatakse: V. Kallandi valiti auliikmeks
 • Ülipika välislingi aadressi korral või selgitust vajava interneti-aadressi korral tuleks lingi lõppu - pärast tühikut - lisada sõnasilt
Kirjutad: [https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1-Cf1ObsdsE2nYK2fGTCzS0WWlGnSm0E&ll=58.579934286357336%2C24.952109500000024&z=7 Tuulikute kaart]   |Kuvatakse: Tuulikute kaart
 • Välislingi kasutamisel tekstisisese viitena märgistab vikitarkvara need numbritega
Kirjutad: ...pikem juhend Mediawiki's [https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Formatting] leitav...     |Kuvatakse:...pikem juhend Mediawiki's [1] leitav...

Veel vihjeid

Erisümbolid ja ASCII-tabel

Eesti klaviatuuril puuduvate tähtede/sümbolite saamiseks kopeeri siit tabelist sümbol ja kleebi see vajalikku kohta oma tekstis.

Á á Ć ć É é Í í ń Ó ó Ś ś Ú ú Ý ý Ǿ ǿ À à È è Ì ì Ò ò Ù ù
 â Ê ê Ĝ ĝ Ĥ ĥ Î î Ĵ ĵ Ô ô Û û Ä ä Ë ë Ï ï Ö ö Ü ü ÿ à ã Ñ ñ Õ õ Å å Ů ů
Ą ą Ç ç Ę ę Ģ ģ Ķ ķ Ļ ļ Ņ ņ Ş ş Z z Ţ ţ Č č Š š Ž ž Ď Ě ě
Ň ň Ř ř Ť ė Ł ł Ș ș Ț ț Ő ő Ű ű Ø ø Ā ā Ē ē Ī ī Ō ō Ū ū ß
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
α ά β γ δ ε έ ζ η ή θ ι ί κ λ μ ν ξ ο ό π ρ σ ς τ υ ύ φ χ ψ ω ώ
Æ æ Œ œ Ð ð Þ þ Ğ ğ İ ı Ə ə Ă ă Ĕ ĕ Ğ ğ Ĭ ĭ Ŏ ŏ Ŭ ŭ
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
$ ¥ © ® ± × ½ ~ ° § ² ³ ( ) < >

Viited

 1. Viited kuvatakse artikli lõppu